Je denkt misschien dat je de wespen beter zelf kan verdelgen, want wat je zelf doet doe je immers beter, niet? Echter raden we je dit ten zeerste af. Er zijn nl. soorten die niet twijfelen om aan te vallen als ze merken dat je hen of hun nest bedreigt. Hetzelfde geldt als de hoornaar opduikt. Zij zijn doorgaans agressiever dan de gewone of Duitse wesp. Hou afstand van het nest en sla zeker niet naar wespen als ze in je buurt komen.

Als expert pakken we dit op een veilige en verantwoorde manier aan. We maken net als de brandweer gebruik van het product Permas-D op basis van Permethrin. Het is een wit giftig insecticidenpoeder dat niet enkel werkt tegen wespen maar ook tegen mieren en andere kruipende en vliegende insecten (bv honingbijen, Libellen, kevers, vlinders). We proberen er dus ook op te letten dat we niet kwistig omgaan met het poeder en ruimen het op daar het nog 3 à 4 maanden werkzaam is. 



Hoe verdelgen we een nest? 

Het poeder wordt van op een veilige afstand in de ingang van het wespennest gespoten zodat alle wespen bij het betreden van het nest met het poeder in contact komen. Op deze manier wordt het dus ook overgedragen aan de jonge larven en de koningin binnenin het nest. Ze zorgen dus op die manier voor hun eigen uitroeiing. Het effect is binnen enkele uren al zichtbaar maar de meeste sterven binnen de 2 tot 3 dagen. Als een wespennest na 5 dagen nog steeds actief is, komen we kosteloos herverdelgen. Indien je na deze tijd geen wesp meer ziet in je tuin, huis of andere locatie dan is de bestrijding geslaagd. Het enige wat je nog rest is het lege nest op te ruimen.
Heb je nu hulp nodig vul dan ons invulformulier in. 

 

Is het poeder giftig voor mens en (huis)dier?

Mens: Het wespenpoeder is niet giftig voor de mens maar wel schadelijk bij inname via de mond.  Mocht je toch nog poeder vinden dat we over het hoofd hebben gezien, dan kan je dit opborstelen, opzuigen met de stofzuiger of verdunnen met water om onnodige schade te vermijden (pas wel op met verdunnen met water in de buurt van vijvers - zie verder). Contacteer bij twijfel een arts of het antigifcentrum (070/245.245) (voor meer info kan u ook kijken op de de site van het antigifcentrum)

 

Huisdieren: Wespenpoeder kan bij katten zorgen voor een acuut intoxicatiegevaar. Het wordt zeer moeilijk afgebroken door hun lever. Daarnaast is wespenpoeder schadelijk voor kleine zoogdieren zoals muizen. Het is dus zeker niet ondenkbaar dat een kat een vergiftigde muis opeet. Katten kunnen bij inname gaan braken.

Voor warmbloedige huisdieren zoals honden is het poeder in principe niet giftig, maar ze kunnen er bij inname wel van gaan braken. 

 

Wat als een wespennest zich vlak bij de vijver bevindt? 

Hier is enige voorzichtigheid geboden gezien het poeder extreem giftig is voor in het water levende organismen zoals vissen, kikkers, padden, schildpadden, … In het water blijft het poeder een zeer lange tijd nawerken. We proberen dus in alle geval te vermijden dat er poeder in of rond je vijver terechtkomt.

 

Algemene regel: hou kinderen en huisdieren uit de buurt tijdens en na het verdelgen van wespen met wespenpoeder. Ook hier geldt om het overtollige poeder dat op de grond viel op te borstelen of op te zuigen met de stofzuiger om gevaar voor huisdieren en kinderen te vermijden. Raadpleeg bij twijfel het antigifcentrum 070/245.245 of een dierenarts!

 

De informatie op deze website wordt verstrekt zonder aansprakelijkheid. Wespennestverdelging.be  is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites waarnaar gelinkt wordt.